Armenian-History.com
All about Armenians and Armenian History
Hits: 5851

kessab smoke 1ALEPPO—At 3:15 p.m. local time on Wednesday Kessab was hit by two GRAD missiles rattling the residents of the mainly Armenian-populated city in Syria, reported the executive editor of Gandzasar newspaper Zarmig Boghigian.

The rocket fire came from the direction of the Turkish border, according to Boghigian. One of the rockets landed a 55 yards from the Kessab mosque, while the other landed on the street behind the Holy Trinity Armenian Evangelical Church in the city.

The rocket fire caused heavy damage with one reported injury reported. No fatalities were reported.

Kessab residents, especially children who were playing in their yard were severely shaken by the attack.

Hits: 8526

Archaeologists in Mexico City have unearthed the skulls and other bones of 15 people, most of them the children of traveling merchants during Aztec times, AP reported.

Researcher Alejandra Jasso Pena says they also found ceramic flutes, bowls, incense burners, the remains of a dog that was sacrificed to accompany a child in the afterlife and other artifacts of a pre-Columbian civilization.

Hits: 24986

hadrians-wallHadrian's Wall stretching from the North Sea to the Irish Sea (from the Tyne to the Solway), was 120 km long,  2-3 meters wide and 3-4 meters high. In addition to the wall, the Romans built a system of small forts called milecastles (housing garrisons of up to 60 men) every Roman mile along its entire length, with towers every 1/3 mile.

Hits: 15274

AtlantisU.S.-led research team may have finally located the lost city of Atlantis, the legendary metropolis believed swamped by a tsunami thousands of years ago, in mud flats in southern Spain.

Hits: 19611

Libyas-south-western-desertSatellite imagery has revealed castle-like structures and several towns in south-western part of Libya.These structures and towns were built by a little-known ancient civilisation called the Garamantes.

Hits: 3698

Գլոբալ աշխարհում, որտեղ մեծ դեր ունեն տեխնոլոգիաները, ինֆորմացիան, կորպորացիաները և ամեն ինչ ընթանում է շատ ավելի արագ քան նախկինում, բարդ է գոյատևել նույնիսկ միջին և մեծ պետություններին: Էլ ավելի դժվար է ծայրամասի (Ռուսաստանի) կիսագաղութ Հայաստանի համար:
Նախորդ իշխանության հիմանական սխալը նրանում էր, որ այն չի կարողացել կամ չի ցանկացել հասկանալ ու ժամանակին դիմակայել ներքին և մասնավորապես արտաքին մարտահրավերներին ու հարվածներին: Արդյունքում զարգացող կամ նույնիսկ զարգացած երկրի վերածվելու փոխարեն այժմ՝ Հայաստանը, ոչ այլ ինչ է քան ծայրամասի (Ռուսաստանի) կիսագաղութ, խրված բազմաթիվ քաղաքական և տնտեսական խնդիրների մեջ, որոնց ավելացավ նաև ներքին անկայունությունը: 


Պետք է նաև նշել, որ Հայաստանում նոր վարչապետի և երիտասարդ գործիչների քաղաքական ասպարեզ գալը դրական երևույթ է: Դրա շնորհիվ Հայաստանը ունի գոնե հույս, որ հնարավոր է դուրս գալ անդունդից: Սակայն երիտասարդ և անփորձ մարդկանց դեռ բավականին ժամանակ է պետք՝ գործի մեջ մտնելու և հիմնական խնդիներին ծանոթանալու համար: Նույնիսկ սովորական աշխատանքի ընդունվելիս աշխատատուն փորձում է ընտրել աշխատանքին լավատեղյակ, հմուտ, ճիշտ բնավորությամբ և լավ ու հեղինակավոր “references ” ունեցող մարդկանց, սակայն, երբ չկան նման մարդիկ, սովորաբար ընտրում է երիտասարդին, քանի որ երիտասարդը ավելի արագ է ընկալում և ավելի բաց է փոփոխությունների համար:


Այլ հարց է, թե, արդյո՞ք, կկարողանան ու կցանկանան այս նոր մարդիկ գտնել և կյանքի կոչել այն լուծումները, որ Հայաստանին կօգնեն դուրս հանել կործանման տանող ճանապարհից...

Hits: 23768

Armenian Version | English Version

Armenia

These people, having been struggling for already a week for ideas and principles, could eventually make their voice audible to the public. And those sitting at the top of the government and generally “our political leaders” were finally discredited and appeared in the pit, having been dug by them for more than 20 years.

There are many solutions to come out of this situation. The only true solution for the people and the state is, of course, the expression of the will of the people.