Category: Հայտնի Հայեր

Հովհաննես Այվազովսկի

Հովհաննես Այվազովսկի

Հովհաննես Այվազովսկի (Այվազյան) Ivan Aivazovsky English (անգլերեն) Հովհաննես Այվազովսկի (Այվազյան)— Աշխարհահռչակ հայ նկարիչ, որը ճանաչում եւ անկեղծորեն սիրում էր ծովը: Այվազովսկին ծնվել է 1817թ. հուլիսի

Read More »