Military History of Armenia

armenian-history.com կայքի այս բաժինը նպատակ ունի ընթերցողին ծանոթացնել Հայոց պատմության մութ անկյուններից մեկին` Հայաստանի ռազմական պատմությանը:

Armenian Military History
Armenian Military History

Հին աշխարհում և միջնադարում Հայկական ռազմական ուժը մեծ հարգանք և պատիվ էր վայելում: Մարտի դաշտում ունեցած բազմաթիվ հաղթանակները, խիստ կարգապահությունը, պատվո վարվելակերպի կանոնների առկայությունը, Հայկական ռազմական ուժը դարձրել էին ժամանակի լավագույն զորաբանակներից մեկը:

ARMENIAN MILITARY EMBLEM

AN ARMENIAN WOMAN ON THE ISLAMIC THRONE

ARMENIAN BOYS RECRUITED TO FIGHT FOR ISLAM – JANISSARIES (YANICHARS)

THE ARMENIAN HEROES OF THE HUNGARIAN WAR OF INDEPENDENCE IN 1848-49 – ENGLISH / ARMENIAN

BATTALION ZAYTUN OF THE GERMAN ARMY

ARMENIAN HEAVY CAVALRY (AYRUDZI)

ARMENIAN LEGIONS IN ROMAN ARMY Legio Prima (I) Armeniaca, Legio Secunda (II) Armeniaca

SITUATION OF SOCHI’S ARMENIANS AND VOLUNTARY ARMY (Dobrovolcheskaya armiya) (second half of 1918 – beginning of 1919) ENGLISH, RUSSIAN, ARMENIAN

10.05.2006 THE CAUCASIANS IN SD AND ABWHER’S SERVICE

Important – Reproduction in full or in part is prohibited copyright © www.armenian-history.com