Ճակատամարտեր

Ավարայրի Ճակատամարտ

Մանազկերտի Ճակատամարտ

Մհեր Հակոբյանի կարծիքը ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Ճակատամարտեր

06.05.2008 — ՆԻՊՊՈՒՐԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ

Շումերական քաղաքակրթության ճգնաժամը բերեց նրան, որ Միջագետքում իշխանության հասան սեմիտական ծագում ունեցող ցեղերը: Արդեն Սարգոն Աքքադացին (մ.թ.ա. 2316-2261) հիմնեց մինչ այդ իր նախադեպը չունեցող մի բռնապետություն, որը իր հզորության գագաթնակետին հասավ նրա թոռ Նարամ-Սուենի (մ.թ.ա. 2237-2200) օրոք:  

06.05.2008 (ՀԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ) ԵՒ ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՄԻ ԱՐՔԱՅԱՏՈՀ

Հայոց Ձորի ճակատամարտը ավանդորեն համարվել է վիպական, հեքիաթային և այլն, սակայն ուշադիր ուսումնասիրողը այստեղ ոչ մի <<հեքիաթային>> տարր չի գտնի, քանզի մարտական գործողությունները և դրան նախորդող ու հաջորդող իրադարձությունների նկարագրությունը նման ենթադրության որևէ հիմք չի թողնում:  

29.04.2008 ՀԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ

Միջագետքին տիրած Էլամի արքա Մեսիլիմ-Բելը, որն արդեն հնարավորություն էր ստացել կենտրոնացված տնօրինել տեղի քաղաքների բանակները, Արատտայի քրմապետությունից պահանջեց ընդունել իր գերիշխանությունը: Սակայն այդ պահանջը մերժվեց:  

Մհեր Հակոբյան ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ Տ Ա Ր Ե Գ Ի Ր Ք ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ մ.թ.ա. 3000-1561 Երեւան 2007

Important – Reproduction in full or in part is prohibited copyright © www.armenian-history.com