Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /home/armenianhistoryc/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 730

Tag: Նոր Հայաստան

Հին և Նոր Հայաստանի անդունդում

Որտեղ էլ լինես, կգտնես հայի աչքեր՝ տանջված աչքեր, մինչդեռ այս աշխատասեր և քաղաքակիրթ ազգը արժանի է ապրել իր հայրենիքում՝ հանգիստ, բարեկեցիկ և ապաքաղաքականացված կյանքով… Իսկ

Read More »