HOME
HISTORY
BIOGRAPHIES
ANALYTICS
MAPS
LIBRARY
LINKS
ABOUT ME

 

MYTHOLOGY
MILITARY HISTORY
CAPITALS
CHURCHES
COINS
DIASPORA-SPYURQ
KINGS
GALLERY
KARABAKH
JAVAKHK

 

 

 

 

 

Online Armenian Library

Online Armenian Library

Historical books

 

- Reproduction in full or in part is prohibited

 

 

Historical Books

Click to Read

ENGLISH LANGUAGE

bullet

ANABASIS - By Xenophon - In this Ancient book you can find materials about Ancient Armenia and Armenians.

bullet

THE ARMENIAN LEGION AND ITS DESTRUCTION OF THE ARMENIAN COMMUNITY OF CILICIA - Stanford J. Shaw

bullet

ARMENIANS IN EGYPT - Ayman Zohry - Tours, France - 18-23 July 2005

bullet

THE POPULATION OF THE OTTOMAN ARMENIANS - Justin McCarthy

 

ARMENIAN LANGUAGE

bullet

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐ - 1985-1992 - Անդրանիկ Արշակյան - Երևան  2004թ

bullet

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽԱՉՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ - Վրեժ Վարդանյան - Վաղարշապատ  2005թ

bullet

ՀԱՅՈՑ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ - Արա Պապյան - Երևան 2007թ.

bullet

ՀԱՏԸՆՏԻՐ - Գարեգին Նժդեհ - Երևան 2006թ                   

 

SOURCES

Amenian-History.com

eBooksRead.com

Useful Links

 

BACK HOME NEXT

 

Reproduction in full or in part is prohibited
 

Copyright2003-2008, Yerevan, Armenia

All rights reserved 

Smbat Minasyan : E-mail

Armenian Top Web Sites Statistics & Rating